Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám Đốc:

Hình Ảnh Họ Tên Chuyên Môn Điện Thoại

( Ông )

Nguyễn Đức Trung

Cử Nhân
Luật
0978.809.789

2. P. Giám Đốc:

Hình Ảnh HỌ TÊN Chuyên Môn Điện Thoại
( Ông )
Nguyễn Văn Ty
Cử Nhân
Công Nghệ
Thông Tin
0909.453.665

3. Kế Toán Trưởng: ( Bà )

4. TP. Đào Tạo: 

Hình Ảnh Họ Tên Chuyên Môn Điện Thoại
( Ông )

Võ Văn Mau

– Cử Nhân
Tiếng Anh
– Thạc sĩ
Quản Lý Giáo Dục

DANH SÁCH NV PHÒNG TƯ VẤN & ĐÀO TAỌ:

1. Cô Lê Thị Nhung

2. Cô Nguyễn Thị Thảo Tiên

3. Cô  Nguyễn Thị Hường

4. Cô Võ Thị Sẵn

DANH SÁCH GV GIẢNG DẠY BỘ MÔN TIN HỌC

1. Thầy Nguyễn Văn Ty

2. Thầy Nguyễn Văn Tiền

3. Thầy Mai Phương Nam

4. Thầy Nguyễn Đức Trung

5. Thầy Phạm Văn Sang

6. Cô Võ Băng Quân

7. Cô Phan Thị Trúc Phương

DANH SÁCH GV GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH

1. Thầy Phạm Ngọc Hoàng

2. Cô Võ Ngọc Duy

3. Cô Lê Trúc Bảo Ngọc

4. Cô Trần Phương Ánh Linh

DANH SÁCH GV GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG HÀN

1. Thầy Nguyễn Văn Toán

2. Cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên

DANH SÁCH GV GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG NHẬT

1. Thầy Nguyễn Chánh Tâm
2. Cô Lý Diệu Hiền

DANH SÁCH GV GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG HOA

1. Cô Nguyễn Thị Hà
2. Thầy Nguyễn Hoài Tâm

DANH SÁCH GV GIẢNG DẠY MÔN KẾ TOÁN

1. Cô  Dương Thị Thuý Oanh

2. Thầy  Lê Quốc Khánh

3. Cô Liêu Minh Hiền

DANH SÁCH GV KỸ THUẬT TRUNG TÂM

1. Thầy Trần Trọng Trí